เกร็ดความรู้บาคาร่าออนไลน์ ตาราง Cockroach Pig 1#

ผู้ศึกษาตารางบาคาร่าต้องเข้าใจก่อนว่าสัญลักษณ์และสีของทั้งสามแบบจะไม่ยึดตามผลที่เกิดขึ้นในเกม พูดง่ายๆ ว่าสีน้ำเงินและแดงนั้นไม่เกี่ยวกับ Player หรือ Banker ใดใดทั้งสิ้น เพราะมันเป็นค่าเปรียบเทียบกับเกมในตาก่อนๆ หน้า

ผู้ศึกษาตารางบาคาร่าต้องเข้าใจก่อนว่าสัญลักษณ์และสีของทั้งสามแบบจะไม่ยึดตามผลที่เกิดขึ้นในเกม พูดง่ายๆ ว่าสีน้ำเงินและแดงนั้นไม่เกี่ยวกับ Player หรือ Banker ใดใดทั้งสิ้น เพราะมันเป็นค่าเปรียบเทียบกับเกมในตาก่อนๆ หน้า

เงื่อนไขตารางไม้ขีด

1. ตารางไม้ขีด บันทึก หลังจากตาแรก ในคอลัมน์ที่ 4 ในตารางใหญ่

2. ทุกครั้งที่เริ่มคอลัมน์ใหม่ ให้เทียบความยาวของ 2 คอลัมน์ก่อนหน้าแบบสับเว้น2
– เช่น เริ่มต้นที่คอลัมน์ E1 (ตารางใหญ่) ให้เทียบความยาวของคอลัมน์ D กับ A
– ถ้าเท่ากัน ให้ลงสีแดงในตารางไข่ปลา และเรียงลำดับตัวอักษรด้วย
– ถ้าไม่เท่ากัน ให้ลงสีน้ำเงินในตารางไข่ปลา และเรียงลำดับตัวอักษรด้วย

3. สมาชิกตัวต่อไปของคอลัมน์ให้เทียบสีสมาชิก ของ 3 คอลัมน์ก่อนหน้า ดังนี้
– เช่น E2(ตารางใหญ่) ให้เทียบ B2 กับ B1 ว่าเป็นสีเดียวกันมั้ย ถ้าเหมือนกันลงสีแดง
– ถ้าเทียบ B2 กับ B1 แล้วสีไม่เหมือนกัน เช่น B2 (น้ำเงิน) และ B3 (ว่าง) ให้ลงสีน้ำเงิน เพราะไม่เหมือนกัน